Regulamin konkursu

Regulamin konkursu LTM & Piknik nad Odrą

  1. Ogólne zasady

Konkurs jest ograniczoną w czasie promocją firmy Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, zwanej dalej LTM, trwającą od 19/06/2021 do 30/06/2021, 24:00 (GMT).

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Warunkiem konkursu jest wysłanie maila na adres LTM z podaniem swoich danych osobistych.

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje zasady konkursu.

  1. Uczestnicy

Uprawnione do udziału w konkursie są osoby, które ukończyły 18. rok życia.

  1. Wyłączenie z udziału w konkursie

Pracownicy LTM i osoby z nimi spokrewnione oraz pracownicy firm uczestniczących w projekcie są wykluczeni z udziału. W przypadku naruszenia niniejszych warunków udziału w konkursie LTM zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału w konkursie. Wykluczone są również osoby należące do organizacji świadczących usługi loterii lub używające niedozwolonych środków pomocy lub w inny sposób uzyskujące korzyści poprzez manipulację. W takich przypadkach, jeśli jest to konieczne, osoby te mogą zostać pozbawione prawa do osiągniętych zysków i poproszone o ich zwrot.

  1. Nagrody

W konkursie do wygrania jest pobyt w Lipsku w formie voucherów dla dwóch osób, w zależności od dostępności miejsc i ewentualnych wymogów prawnych w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, wyłączając okres targów, kongresów i ważnych wydarzeń.

*świadczenia

1 pakiet: 2 x nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym w hotelu VICTOR’S dla 2 osób, 2 x bilet wstępu do centrum kultury i sztuki Kunstkraftwerk oraz 2 x bilet Leipzig Card upoważniający do korzystania z darmowego transportu publicznego oraz licznych zniżek w restauracjach i instytucjach kulturalnych.

Koszty nieobjęte pakietem turystycznym ponosi zwycięzca i nie są one pokrywane przez LTM. Vouchery mają różne okresy ważności (zgodnie z punktem 4 *świadczenia). Jeśli do tego czasu vouchery nie zostaną wykorzystane, tracą ważność bez możliwości wymiany. Prawo do wygranej jest z zasady niezbywalne na rzecz innych osób. Wypłata wygranej w formie gotówki lub przedłużenie jest niemożliwa. Wyklucza się drogę prawną.

  1. Realizacja i wykonanie

Uczestnictwo w losowaniu możliwe jest od 19.06.2021 do 30.06.2021. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród wszystkich uczestników. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową po losowaniu, które odbędzie się w lipcu 2021 roku. Jeśli powiadomienie nie będzie możliwe, prawo do nagrody przepada. Prawo do wygranej przepada również wtedy, jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z LTM w celu odebrania nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia go o wygranej. W takim przypadku nowy zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. Wygrana zostaje przesłana drogą pocztową.

  1. Przedwczesne zakończenie konkursu

LTM zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedzenia. LTM skorzysta z tej możliwości w szczególności wtedy, gdy z przyczyn technicznych lub prawnych nie będzie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Jeśli takie zakończenie jest spowodowane zachowaniem uczestnika, LTM może żądać od tej osoby odszkodowania za poniesioną szkodę.

  1. Ochrona danych

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o ustawę federalną o ochronie danych osobowych i ustawę telekomunikacyjną Republiki Federalnej Niemiec oraz federalną ustawę o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe uczestnika będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Nie dochodzi do nieuprawnionego przekazywania danych osobom trzecim. Jak również do wykorzystywania danych w celach reklamowych. Dane zostaną zablokowane natychmiast po zakończeniu konkursu i przekazaniu nagrody, a następnie usunięte w ramach technicznie określonych procedur. W odniesieniu do danych zebranych od uczestników, LTM zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i prawa medialnego. W szczególności dane te będą traktowane jako poufne. Biorąc udział w naszym konkursie uczestnik akceptuje politykę prywatności LTM.

  1. Pozostałe ustalenia

Wyklucza się drogę prawną. Niniejszy regulamin oraz całość stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami a LTM podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa są lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez LTM w dowolnym czasie bez odrębnego powiadomienia.

  1. Organizator

Organizator konkursu

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
www.leipzig.travel

(Visited 52 time, 1 visit today)