© https://thomas-bichler.com/, Thomas Bichler

Albertova věž (Albertturm) na vrchu Collm

Stručná fakta

V každém ročním období se na vrch Collm vydává mnoho lidí, aby se pokochali nádherným výhledem do okolí.

Již před 360 lety přišel lovu milovný kurfiřt Jiří I. s myšlenkou postavit na Collmu rozhlednu, ale teprve v roce 1851 se podařilo díky darům mnoha členům spolku přátel přírody a domoviny postavit Albertovu věž, a tak byl na vrcholu Collm položen základní kámen. V dubnu 1854 byla 18 m vysoká věž zpřístupněna pro výstupy.

Byla pojmenována po tehdejším knížeti a vévodovi, později saském králi Albertovi. Ve dnech s obzvláště dobrou viditelností můžete z plošiny vidět nejen siluetu cca 60 km vzdáleného Lipska s památníkem Bitvy národů a budovou univerzity, ale také hřeben Krušných hor, vrcholky Lužických hor, Petersberg u Halle a hrad Augustusburg. V každém ročním období se na vrch Collm vydává mnoho lidí, aby se pokochali nádherným výhledem do okolí. Na vyhlídkovou plošinu musí návštěvníci vystoupat po 99 schodech.

Od roku 1993 je panoramatický pohled možný také prostřednictvím stacionárního dalekohledu. Na plošině rozhledny stojí žulový sloup „Nagelovy triangulace" z roku 1865, nejpečlivějšího tradičního stupňového měření v zemi. Na jejich základě vznikaly až do nedávné doby známé topografické karty (Messtischblätter). Nápis zní: „Saská královská stanice středoevropského stupňového měření na Collmu".

Dnes je věž Albertturm ve vlastnictví obce Wermsdorf a je přístupná turistům a výletníkům.

Kontakt

Albertova věž (Albertturm) na vrchu Collm
Collmbergstraße
04779 Wermsdorf
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 034364 / 8113 - 2
Fax: +49 034364 / 8113 - 1
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.