© CC-BY | www.tomwilliger.de, Tom Williger

Barthels Hof (Hainstraße)

Stručná fakta

Komplex historických budov se táhne od tržního náměstí až k ulici Kleine Fleischergasse a patří k nejvýraznějším budovám v centru Lipska.

Barthels Hof („Barthelův dvůr“) je jednou z nejvýznamnějších lipských památek, byl postaven v letech 1747 až 1750 lipským obchodníkem Gottliebem Barthelem. Jedná se o poslední dochované obchodní nádvoří z doby konání trhů v 18. století. Na nádvoří jsou dodnes k vidění jeřábové nosníky, které se tehdy používaly k vytahování zboží do skladu.

Při přestavbě v letech 1870 až 1871 vznikla také charakteristická novobarokní uliční fasáda a široký průjezd do dvora. Od té doby se na nádvoří nachází také renesanční arkýř, který je považován za nejstarší fragment průčelí lipského měšťanského domu. 

  • Počet míst k sezení uvnitř: 168
  • Počet míst k sezení venku: 200

Kontakt

Barthels Hof (Hainstraße)
Hainstraße 1
04109 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 21587806
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.