© www.leipzig.travel, Leipzig Travel

Döllnitzbahn - úzkorozchodná železnice „Wilder Robert"

Stručná fakta

Pro oblast obcí Mügeln a Oschatz je charakteristická úzkorozchodná železnice, takzvaný „Divoký Robert".

Její kořeny přitom sahají daleko do historie. Zatímco se ve druhé polovině 19. století v saských aglomeracích Lipska, Drážďan a Chemnitz usídlil nespočet průmyslových podniků, vyznačovaly se oblasti středního a severního Saska především zemědělstvím. V okolí obce Mügeln byla historie železnice a tím i průmyslový rozvoj regionu zahájena v roce 1884 provizorně zavedenou dopravou sklizené řepy. Postupem času se traťová síť malé úzkorozchodné železnice stále více rozšiřovala, až dosáhla svého největšího rozsahu 91,7 km. „Wilder Robert" („Divoký Robert") převážel nejen zemědělské výrobky, ale do roku 2001 také kaolin, který se dodnes těží v nedalekém Kemmlitzu. Přeprava kaolinu po úzkokolejné železnici zajišťovala její existenci po 98 let a byla hlavní dopravní komoditou po mnoho desetiletí. V roce 1994 převzala společnost Döllnitzbahn GmbH od Německé říšské dráhy provoz na 20 km dlouhé trati mezi obcemi Oschatz, Mügeln a Glossen/Kemmlitz.

V současné době plní Döllnitzbahn své úkoly stejně spolehlivě jako před více než 130 lety. Úzkorozchodná železnice s parními a dieselovými lokomotivami je jedním z nejdůležitějších faktorů cestovního ruchu v regionu. Není to jen atrakce pro železniční nadšence – celé generace vyrůstaly se známým zvukem odfukování.

Cesta s „Divokým Robertem" začíná v obci Oschatz. Vede podél říčky Döllnitz, kolem parku O-Schatz a obce Rosenthalu. Po 20 minutách jízdy opouští parní vlak Döllnitzbahn městečko Oschatz směrem na Mügeln a noří se do luční a lužní krajiny Döllnitzkého údolí. Po cca 15 km cesty se cestující dostanou do obce Mügeln, dříve největšího nádraží na úzkorozchodné železnici v Německu. Po příjezdu je čas na krátký odpočinek a možnost prohlédnout si stanici trochu podrobněji. Poté se vlak opět rozjede po úzké trati s cílem Glossen. Zde máte možnost v určitých dnech přestoupit na historický polní vláček. Na zpáteční cestě do obce Oschatz hosté znovu zažijí fascinaci úzkorozchodné železnice pohybující se mezi tradicí a budoucností.

O vybraných víkendech a svátcích a během speciálních akcí vás romantická železnice zve na projížďku. Zejména akce pro rodiny jako například velikonoční a svatodušní jízdy, nádražní slavnosti a halloweenské jízdy, jsou velmi oblíbené a přitahují četné cestující z blízkého i vzdáleného okolí. V rámci zářijového Dne otevřených památek se zájemci mohou podívat a informovat se i v zákulisí dráhy Döllnitzbahn. Adventní období zahajují výlety na vánoční trhy v obci Mügel. S horkým hrnkem svařeného vína a projížďkami často i zasněženou krajinou se rok příjemně uzavírá.

Tipy na zážitky na trase:

Kontakt

Döllnitzbahn GmbH
Bahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 34362 / 3234 - 3
E-mail:

Všeobecné informace

Další kroky

Zajímavosti

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.