GRASSI muzeum hudebních nástrojů

Stručná fakta

Prohlédněte si jednu z největších sbírek hudebních nástrojů na světě.

Muzeum GRASSI, které je součástí univerzity, vám ukáže, jak výrobci hudebních nástrojů od 16. století hledali způsoby, kterými by docílili dokonalý zvuk. Působivou řemeslnou zručnost a umělecké dovednosti si můžete prohlédnout na téměř 5 000 vzácných předmětech. Muzeum GRASSI tak má jednu z největších sbírek evropských hudebních nástrojů.

Mezi nejvýznamnější exponáty patří nejstarší datovaný klavichord (1543) a nejstarší fortepiano na světě dochované v původním stavu (1726). Ve zvukové laboratoři muzea si některé nástroje můžete sami také vyzkoušet.

Kontakt

GRASSI muzeum hudebních nástrojů
Johannisplatz 5-11
04103 Leipzig - Zentrum Süd-Ost
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 973075 - 0
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.