Großer Joachimsthal (Katharinenstraße / Hainstraße)

Stručná fakta

  • Leipzig
  • Pěší zóna, Výletní cíl

Obchodní a obytný dům Großer Joachimsthal a jeho soused Kleines Joachimsthal spojují ulici Hainstraße s ulicí Katharinenstraße.

Název „Jáchymov" má původ ve městě Jáchymov (dříve Svatý Jáchymov) v dnešní České republice. První oficiální zmínka o něm pochází z roku 1697 a byl považován za jedno ze sídel lipských obchodníků se suknem.

Pro Velký Jáchymov se používá – gramaticky nesprávně – mužský člen „der“ na rozdíl od sousedního Malého Jáchymova s tím správným členem středního rodu „das“. Budova s historizující fasádou byla postavena v roce 1906 a zaujme dvoupatrovým arkýřem nad průchodem. Měděné výlohy a dvě moderní boční křídla ve vnitrobloku dotvářejí jeho vizuální podobu.

Kontakt

Großer Joachimsthal (Katharinenstraße / Hainstraße)
Hainstraße 10
04109 Leipzig
Deutschland

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.