© info@pkfotografie.com

Hornický technologický park

Short facts

Expozice regionální hornické a průmyslové historie pod širým nebem, lžícové rýpadlo, pásový sypač, komentované prohlídky, akce, vnitřní expozice, dětské hřiště.

Jižně od Lipska se setkává minulost, současnost a budoucnost povrchové těžby hnědého uhlí. Zatímco hnědé uhlí se stále aktivně těží ve dvou povrchových dolech, výletníci a turisté si mohou hned vedle prohlédnout a vychutnat rekultivaci a renaturalizaci krajiny Lipského Záhoří. A přímo uprostřed toho všeho si návštěvníci mohou v Hornickém technologickém parku na ploše 5,4 hektaru vyzkoušet výrobní cyklus povrchového hnědouhelného dolu, a to od snižování hladiny podzemní vody přes těžbu uhlí a přesun nadloží až po sanaci.

Hornický technologický park je jednou ze tří zastávek v západním Sasku na Stezce průmyslového dědictví Saska. Vrcholem výstavy jsou dva velké stroje, 1 300tunové rýpadlo s lžícovým kolem 1547 a 2 400tunový sypač 1115. Byly postaveny společností TAKRAF v 80. letech 20. století a jsou jedinečnými artefakty strojírenského umění. K vidění je také mnoho dalšího. Speciálně připravené texty vhodné pro děti informují malé návštěvníky o geologii a technologii, ale také jim připomínají horníky a četná "ztracená místa", která musela ustoupit hnědému uhlí. Třetihorní zážitkové hřiště seznamuje malé i velké návštěvníky s původem hnědého uhlí.

V sobotu, neděli a o svátcích v 11 a 14 hodin (nebo po domluvě) vás bývalí horníci z povrchového dolu Espenhain zasvěceně a zábavně provedou areálem a expozicemi.

Chcete se o Hornickém technologickém parku dozvědět více? Pak si poslechněte náš podcast "Vítejte v Lipsku" - je tam mimo jiné zajímavý rozhovor s jednatelem a kurátorem Thorstenem Hinzem!

On the map

Hornický technologický park
Am Westufer 2
04463 Großpösna
Deutschland

On the map:
Phone: +49 0342 / 9714012 - 7
E-mail:

    General information

    Next steps

    More like this

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.