Königshauspassage (Am Markt)

Stručná fakta

  • Leipzig
  • Pěší zóna, Maloobchod, Výletní…

Na jižní straně náměstí Leipziger Markt se nachází budova Königshaus, jejíž pasáž budovu obohatila o celou řadu obchodů.

Königshaus am Markt vděčí za svou barokní fasádu přestavbě z let 1706 až 1707. Během 18. století se zde během trhů pravidelně ubytovali sasští panovníci, zejména August Silný. Pobývaly zde i takové osobnosti jako ruský car Petr Veliký nebo Napoleon.

V roce 1932 začlenil lipský architekt Curt Schiemichen pasáž do budovy, která byla přestavěna na veletržní dům vzorkových veletrhů.

Kontakt

Königshauspassage (Am Markt)
Markt 17
04109 Leipzig
Deutschland

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.