Kostel Michaeliskirche

Stručná fakta

Kostel Michaeliskirche v Lipsku je protestantský kostel postavený na přelomu 19. a 20. století. Nachází se na náměstí Nordplatz a díky své prominentní poloze tvoří severní konec hlavní severojižní osy lipského centra. Jeho široké průčelí je tak při pohledu z ulice Nordstraße vidět už z dálky. Dalším pozoruhodným prvkem je monumentální široká věž, která je se svými 70 metry jednou z nejvyšších kostelních věží ve městě.

Byl postaven v roce 1901 jako hlavní kostel na severním předměstí Lipska, protože v té době došlo k prudkému růstu počtu obyvatel. Kostel byl vysvěcen v roce 1904, nyní patří spolu s kostelem Friedenskirche v lipské čtvrti Gohlis církevní obci Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde a slouží k bohoslužbám, setkáním a koncertům. V interiéru je 790 míst k sezení. V letních měsících se v kostele konají také zajímavé výstavy na různá témata.

Jako významná městská památka kombinuje renesanční, novogotické, novobarokní a secesní prvky. Kostel, který téměř bez úhony přečkal válečnou zkázu, se dnes svým jedinečným designem výrazně odlišuje od ostatních církevních staveb té doby.

Kontakt

Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde
Nordplatz
04105 Leipzig - Zentrum Nord
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 5645 509
Fax: +49 341 5645 513
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.