© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Kostel Nikolaikirche

Stručná fakta

Kostel Nikolaikirche je nejstarším a největším kostelem v Lipsku. Na podzim roku 1989 se stal ústředním bodem mírové revoluce v NDR.

Pozdně gotický kostel Nikolaikirche, jehož interiér byl kolem roku 1790 upraven v klasicistním stylu, je jedním ze dvou dochovaných lipských kostelů, o jejichž chrámovou hudbu se zasloužil Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Právě zde zahájil Bach 30. května 1723 své lipské působení uvedením své kantáty během bohoslužby. Chrámová hudba v kostele Nikolaikirche byla od nepaměti úzce spjata se sousedním kostelem Thomaskirche. Ačkoli byl kostel Nikolaikirche považován za hlavní farní kostel v Lipsku, měl vlastního varhaníka, ale ne kantora. Jako tomášský kantor a lipský „director musices" byl Bach zodpovědný za chrámovou hudbu v obou hlavních kostelech Nikolaikirche a Thomaskirche a dále také v Novém kostele svatého Matouše (St. Matthäi) a v kostele Peterskirche. V kostele Nikolaikirche bylo pod Bachovým vedením uvedeno nejvíce kantát. Premiéru zde měla také Bachova významná díla, včetně Janových pašijí (1724) a Vánočního oratoria (1734/35).

Prostřednictvím mírových modliteb, které se dodnes konají každé pondělí v 17 hodin, se kostel Nikolaikirche stal výchozím bodem mírové revoluce v roce 1989, a tedy mezníkem sjednocení Německa. Světelnou instalaci "public light - veřejné světlo" na náměstí Nikolaikirchhof tvoří 144 barevných skleněných kostek zasazených do dlažby. Symbolicky představuje aktivní vůli občanů Lipska a odráží proces situačního vzplanutí politického uvědomění. Mikulášský sloup (Nikolaisäule), vztyčený před kostelem a korunovaný palmovými listy, jež jsou klasicistním motivem sloupu uvnitř kostela, má navíc připomínat účastníky, kteří na podzim roku 1989 již v přeplněném mikulášském kostele nenašli místo.

Kontakt

Kostel Nikolaikirche
Nikolaikirchhof 3
04109 Leipzig - Zentrum
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 124538 - 0
Fax: +49 341 / 1245382 - 9
E-mail:

Kontaktní osoba

Frau Irene Menzel

Všeobecné informace

Další kroky

Zajímavosti

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.