Kulturní centrum Haus Steinstraße e.V.

Stručná fakta

Haus Steinstraße je společensko-kulturním centrum, které nabízí různé kulturně vzdělávací programy pro děti a mládež.

Hlavním úkolem centra Haus Steinstraße jako nezávislé organizace pro péči o mládež je integrační, mezigenerační a mezikulturní výchovná práce s dětmi a mládeží. Tým umělců, řemeslníků, vědců, pedagogů a nadšenců, kteří si zvolili nové povolání, nabízí denně kurzy divadla, tance, hudby, malby, grafiky, knihtisku, keramiky, řemeslné tvorby a také nových médií a politického vzdělávání.

Celoroční kulturní projekty se věnují jednotlivým tématům, která prostřednictvím kurzů, školních projektů, workshopů, akcí a prázdninových nabídek zvou všechny věkové skupiny a podporují tak živou pospolitost a sounáležitost. Kromě toho je kladen zvláštní důraz na podporu integračních projektů, aby se i ti nejmladší naučili jednat s ostatními.

Kontakt

Kulturní centrum Haus Steinstraße e.V.
Steinstraße 18
04275 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 303 288 - 89

Kontaktní osoba

Frau Ulrike Bernard
Steinstraße 18
04275 Leipzig

Kontakt:
Phone: +49 341 / 303 288 - 89
E-mail:

Všeobecné informace

Další kroky

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.