Ladegastovy varhany v městském kostele v Naunhofu

Stručná fakta

Varhany v Naunhofu jsou doloženy již v roce 1610. Kostel, zničený požárem, dostal v roce 1723 nové varhany.

Friedrich Ladegast (1818-1905) se učil stavět varhany u svého bratra Christlieba (1813-1896). Po letech, kdy byl na cestách na zkušenou, založil v roce 1846 s pomocí svého bratra vlastní firmu ve Weißenfelsu. V roce 1880 s ním byla podepsána smlouva na nové varhany v Naunhofu. Varhany byly vysvěceny v roce 1882.
Varhany v Naunhofu jsou doloženy již v roce 1610. Kostel, který byl v roce 1716 zničen požárem, dostal v roce 1723 nové varhany. Varhany s mechanickou trakturou a zásuvkovými vzdušnicemi, postavené firmou Ladegast, II/22, byly v roce 1950 zvukově přepracovány. V roce 2011 byly varhany po zásadní rekonstrukci a restaurování provedeném varhanářskou dílnou Wegscheider znovu vysvěceny.
Text: Klaus Gerhardt

Rejstříková dispozice

Hlavní stroj C-F''''

1 Bourdon 16'
2 Principál 8'
3 Viola da Gamba 8'
4 Flétna dvojitá 8'
5 Flauto amabile 8'
6 Principál 4'
7 Kamzičí roh 4'
8 Doublette 3' a 2'
9 Kornet 3x
10 Mixtura 3x 2'

Horní stroj C-f´´´

11 Kryt líbezný 16'
12 Principál houslový 8'
13 Salicionál 8'
14 Flauto traverso 8'
15 Kryt 8'
16 Flauto minor 4'
17 Kryt 4'

Pedál C-d'

18 Subbas 16'
19 Violonbas 16'
20 Oktavbas 8´
21 Flétna basová 8´
22 Pozoun basový (zvučný) 16´
Manuální spojka
Spojka

Kontakt

Ladegastovy varhany v městském kostele v Naunhofu
Wurzener Straße 1
04683 Naunhof
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 034293 / 2949 - 3
Fax: +49 034293 / 5544 - 9
E-mail:

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.