Měšťanský dům Webers Hof (Hainstraße / Kleine Fleischergasse)

Stručná fakta

  • Leipzig
  • Pěší zóna, Výletní cíl

Webers Hof je jedním z nejvýznamnějších lipských měšťanských domů z období přechodu od renesance k baroku.

Budova na adrese Hainstraße 3 v Lipsku je od roku 1875 známá jako Webers Hof a patří k nejvýznamnějším měšťanským domům v dějinách lipské architektury. Byla postavena v roce 1662 jako dům s podloubím, přičemž z tehdejšího pojetí se zachovala tři spodní podlaží s raně barokními okenními rámy, dvoupatrový dřevěný arkýř a schodišťová věž na vnitřním nádvoří.

Vnitřní nádvoří budovy Webers Hof je od roku 1997 propojeno se sousední budovou Barthels Hof.

Kontakt

Měšťanský dům Webers Hof (Hainstraße / Kleine Fleischergasse)
Hainstraße 3
04109 Leipzig
Deutschland

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.