© Foto Rainer Weisflog

Městské muzeum v Belgernu

Stručná fakta

Stálá expozice o historii města a významu řeky Labe pro rozvoj města Belgern.

Městské muzeum v Belgernu sídlí stylově v jednom z nejstarších domů ve městě, ve staré kovárně na ulici Topfmarkt 7. V hlavní místnosti v přízemí čeká na návštěvníky skutečná záplava historických informací o městě Belgern. Je zde ilustrován význam řeky Labe pro rozvoj města, řemesla, zemědělství, pivovarnictví, vinařství a tržní systém, stejně jako jurisdikce a významné nálezy mincí v této oblasti. Za vidění stojí zejména pivní cedule z roku 1783, která označovala podávání piva v nemovitosti obdařené právem várečným, kříž okresního soudu, darovaný starostou Kaulischem v roce 1681 a používaný až do roku 1935 na městském a později okresním soudu, a truhla místní společnosti Döhnerwiesengesellschaft z poloviny 18. století. K vidění je také původní nápis a erb poštovního sloupu.  

Kontakt

Městské muzeum v Belgernu
Topfmarkt 7
04874 Belgern
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 (0)34224 44021
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.