Multimediální výstava plná zážitků „Kořeny a křídla" v Torgau

Stručná fakta

Multimediální výstava plná zážitků v historické superintendentuře o hodnotách života, Lutherův pokoj s reformačním terminálem a opisem Bible

Lidé se stále častěji zabývají hledáním hodnot a smyslu života. Multimediální výstava „Kořeny a křídla" v historické superintendentuře v Torgau nepřináší odpovědi, ale provokuje k novému přístupu k otázkám života.

Kromě toho se zde na historickém místě pracuje na ručně psané Bibli. Hosté zde mohou zanechat vlastní stopu a opsat biblický verš.

Prohlídky s průvodcem jsou k dispozici na vyžádání.

Kontakt

Multimediální výstava plná zážitků „Kořeny a křídla" v Torgau
Wintergrüne 2
04860 Torgau
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 (0)3421 703480
E-mail:

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.