Muzeum pravěku a rané historie

Stručná fakta

Dvě mohyly z doby bronzové u obce Frauwalde svědčí o raném osídlení oblasti.

Dvě mohyly z doby bronzové u obce Frauwalde svědčí o raném osídlení oblasti. Státní archeologický úřad v Drážďanech je datuje do období přibližně 1400 až 900 let před naším letopočtem. Ve stálé expozici Muzea pravěku a rané historie (jako geoportálu Geoparku Porphyrland) jsou návštěvníkům představeny nálezy z mladší doby kamenné, doby bronzové, doby železné, lužickosrbského osídlení a z období německého znovuosídlení. Jak však dokazují archeologické nálezy, historie osídlení této oblasti sahá až do starší doby kamenné. Na základě ledovcových pruhů objevených na kopci Kleiner Berg Hohburg vytvořili sasští geologové kolem roku 1844 teorii pleistocenního vnitrozemského zalednění.

Muzeum nabízí prohlídky s průvodcem ke kruhovým mohylovým hrobům z doby bronzové a k runovému kameni v Höllenfurtu.

Kontakt

Muzeum pravěku a rané historie
Erlenweg 7
04808 Falkenhain - Frauwalde
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 034262 / 6136 - 6
E-mail:

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.