© www.runde-ecke-leipzig.de/index.php?id=202&L=6, Bürgerkomitee Leipzig

Muzeum v bunkru státní bezpečnosti v obci Machern

Stručná fakta

Bývalé náhradní velitelské stanoviště šéfa lipské státní bezpečnosti „Stasi" se nachází v rekreační oblasti „Lübschützer Teiche".

Bývalý bunkr „Stasi" se nachází uprostřed rekreační oblasti „Lübschützer Teiche", asi 30 km východně od Lipska. Zde nechalo Ministerstvo státní bezpečnosti na konci 60. let vybudovat bunkr jako náhradní velitelské stanoviště pro šéfa lipské krajské správy státní bezpečnosti. Přibližně stovka členů velitelského štábu kolem lipského šéfa „Stasi" by zde v případě války mohla pokračovat v práci.

Až do roku 1989 bylo podzemní zařízení udržováno v provozu, aby odtud mohla pokračovat tajná policejní činnost a aby si režim SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Jednotná socialistická strana Německa) udržel nárok na moc i v případě výjimečného stavu. Dnes je původní bunkr přístupný návštěvníkům. Výstava ukazuje úkoly ministerstva státní bezpečnosti v případě mimořádné události: od rozsáhlého sledování obyvatelstva až po připravené izolační tábory pro členy opozice.

Kontakt

Muzeum v bunkru státní bezpečnosti v obci Machern
Lübschützer Teiche, Flurstück 439
04827 Machern
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 961244 - 3
E-mail:

Kontaktní osoba

Herr Tobias Hollitzer

Kontakt:
Phone: +49 341 / 961244 - 3
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.