Německé muzeum knihy a písma

Stručná fakta

Německé  muzeum knihy a písma  dokumentuje více než milionem exponátů historii vývoje knihy a písma v Německu.

Německé muzeum knihy a písma je součástí Německé národní knihovny a nabízí bohaté informace o knihách coby důmyslném vynálezu formování myšlenek a jejich zachování, produktu technických procesů i uměleckých dílech. Ideální pro každého, kdo se chce dozvědět více o budoucnosti knih ve spojení s novými médii.

Jako nejstarší muzeum na světě a jedno z nejvýznamnějších muzeí v oblasti knižní a mediální kultury z hlediska rozsahu a kvality svých fondů vlastní studijní sbírky zahrnující více než milion exponátů. Patří sem knihy a také grafické listy, archivní exempláře a dokumenty o knihařství. Součástí muzejních sbírek jsou také doklady o historii papíru, psací materiály, umělecké předměty, digitální mediální formy, nástroje, zařízení a stroje na výrobu písma, knih a papíru.

Stálá výstava „Znaky – knihy – sítě: Od klínového písma k binárnímu kódu" nabízí jedinečný zážitek v podobě 5 000 let historie médií a propojuje vznik písma přes knihtisk s pohyblivým písmem až po svět digitálních sítí. Související virtuální výstava na adrese mediengeschichte.dnb.de umožňuje prozkoumat témata muzea také online. Specifičtější témata knižní a mediální kultury představují obměňující se výstavy Německé národní knihovny. Pod heslem „Muzeum, do kterého se můžete zapojit" je pro školáky a rodiny připravena široká nabídka aktivit, které je zvou k aktivnímu poznávání knižní a mediální kultury na místě. Vstup do muzea je zdarma.

U příležitosti udělení Gutenbergovy ceny města Lipska za rok 2021 věnuje Německé muzeum knihy a  písma  laureátce Judith Schalansky výstavu ve foyer a zve návštěvníky k posezení a prohlížení. Pod názvem „Nekonečné dálky" je oceněn její jedinečný syntetický výkon coby autorky, knižní designérky a nakladatelky v oblasti knižní kultury.

Momentální omezení:

 • Německé muzeum knihy a písma je pro návštěvníky otevřeno .
 • Platí pravidla dodržování rozestupu a hygieny.
 • Pravidelné prohlídky s průvodcem jsou na vyžádání opět možné.

Kontakt

Německé muzeum knihy a písma
Deutscher Platz 1
04103 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 0341 / 227132 - 4
E-mail:

  Všeobecné informace

  Další kroky

  Zajímavosti

  It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

  For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.