Okresní muzeum ve městě Grimma

Stručná fakta

Výstava o historii města Grimma, řemeslech a industrializaci, historii Saské knížecí a zemské školy

Okresní muzeum se nachází v budově bývalé první dívčí školy ve městě Grimma. Ve středověku patřil areál muzea k augustiniánskému hřbitovu. Bývalý klášterní kostel augustiniánských poustevníků vedle muzea je dodnes dominantou města. 

Založení muzea ve městě Grimma bylo výsledkem výstavy starožitností v jízdárně husarského pluku v létě roku 1900. O tuto prezentaci požádali občané, kteří se zajímali o historii. Poté se spojili a založili Spolek pro historii a památky. V roce 1901 předala městská rada několik místností nově založenému Spolku pro historii a památky k trvalému užívání a k vytvoření expozice o historii města. Sbírka se rychle rozrůstala díky bohatým darům i aktivním výkopovým pracím členů sdružení.

Sbírky zahrnují období od pravěku přes ranou historii až po moderní dobu. Sbírky se zaměřují na historický vývoj města, různá řemesla, historii Knížecí a zemské školy svatého Augustina a historii druhého husarského pluku č. 19 v městě Grimma.

Pokladem zůstává nadregionální sbírka grafiky, rozsáhlá knihovna s cca 10 000 knih a spisů, archiválie, vojenská sbírka, umělecky významné textilie, sklo, porcelán a cínové předměty. 

Kontakt

Okresní muzeum ve městě Grimma
Paul-Gerhardt-Straße 43
04668 Grimma
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 3437 / 91113 - 2
Fax: +49 3437 / 70177 - 7
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.