© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Památník a muzeum „Runde Ecke“

Stručná fakta

Památník byl dříve sídlem Státní bezpečnosti (Stasi). Zažijte tehdejší pracovní atmosféru v okresní správě.

V původních dochovaných prostorách bývalé okresní správy lipské státní bezpečnosti informuje památník o státní bezpečnosti coby garantovi politické diktatury SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Jednotná socialistická strana Německa) a o jejím překonání formou Mírové revoluce. Na výstavě „Stasi - moc a banalita" je k vidění řada unikátních exponátů o historii, struktuře a pracovních metodách tajné služby bývalé NDR včetně vězeňské cely. Výstava „Lipsko na cestě k pokojné revoluci" informuje o událostech z podzimu roku 1989, které vedly k pádu komunistické diktatury v NDR. Od roku 2012 je památník součástí evropského kulturního dědictví „Železná opona".

Kontakt

Památník a muzeum „Runde Ecke“
Dittrichring 24
04109 Leipzig - Zentrum
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 961 244 - 3
E-mail:

Kontaktní osoba

Frau Jana Bleyl
Dittrichring 24
04109 Leipzig

Kontakt:
Phone: +49 341 / 961244 - 3
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.