Paulinum - aula a univerzitní kostel sv. Pavla

Stručná fakta

 • Leipzig
 • Škola, Kostel, Stojí za…

Paulinum je kombinací auly Lipské univerzity a modlitebny. Připomíná tím kostel Paulinerkirche, který byl v roce 1968 zbourán na nařízení komunistické strany.

Během téměř 600leté historie univerzity hráli v hudebním životě města vždy významnou roli zejména studenti. Účastnili se Telemannova a Bachova Collegia musica, hráli v kavárnách, v opeře nebo v lipských kostelech a sdružovali se do pěveckých sborů. Jako například univerzitní pěvecký spolek St. Pauli, založený v roce 1822 a vedený Maxem Regerem v letech 1907/08.

S univerzitním kostelem bylo úzce spojeno mnoho hudebních akcí, dokud nebyl v roce 1968 na popud komunistického vedení SED vyhozen do povětří. Na stejném místě dnes stojí Paulinum, které zvenčí připomíná kostel, ale uvnitř spojuje univerzitní aulu a modlitebnu. Nová budova má připomínat bývalý univerzitní kostel sv. Pavla.

Kontakt

Paulinum - aula a univerzitní kostel sv. Pavla
Neues Augusteum
04109 Leipzig
Deutschland

  Všeobecné informace

  Další kroky

  Zajímavosti

  It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

  For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.