© CC-BY | www.robinkunzfotografie.de, Robin Kunz

Přírodovědné muzeum

Stručná fakta

Desetitisíciletá přírodní a kulturní historie lipského regionu je představena v zoologických, botanických, geologických a archeologických sbírkách.

Muzeum je staré přibližně 100 let a sbírá, zkoumá a uchovává přírodní poklady z oblasti geologie, biologie a archeologie severozápadní části Saska. Stěžejním úkolem je přitom zachycení problémů ochrany životního prostředí a přírody.

Sbírky obsahují mimo jiné cenné doklady o vymřelých druzích rostlin a živočichů. Různé výstavy informují o epochách dějin země, o vzniku kulturních krajin a o životním prostředí severozápadní části Saska. Pracovníci a muzejní pedagogové předávají zejména dětem a mládeži rozsáhlé vědomosti o přírodě a životním prostředí.

Výstavy v Přírodovědném muzeu jsou kromě toho koncipovány tak, aby byly vhodné pro děti. Přírodovědné muzeum získalo za svou speciální koncepci pro rodiny s dětmi ocenění s doporučením „KIDS und Co - Siegel - Empfohlen 2021".

Kontakt

Přírodovědné muzeum
Lortzingstraße 3
04105 Leipzig - Zentrum-Nordwest
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 98221 - 0
Fax: +49 341 / 982212 - 2
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.