© CC-BY | www.tomwilliger.de, Tom Williger

Spolkový správní soud

Stručná fakta

Spolkový správní soud je nejvyšší instancí pro stížnosti občanů proti opatřením veřejné správy ve Spolkové republice Německo.

Budova bývalého císařského soudního dvora byla postavena v letech 1888 až 1895 podle plánů Petera Dybwada a Ludwiga Hoffmanna a patří se svou typickou kupolí k monumentálním stavbám vilémovské říše. Stavba působí vznešeně díky uplatněným klasickým architektonickým principům při současném omezení konstrukčních detailů a s centrální kopulí nad sálem, kterou korunuje postava Pravdy. Za fasádou bývalého Říšského soudu se mimo jiné odehrál proces s Karlem Liebknechtem, který byl v roce 1907 obžalován z velezrady, a v roce 1933 takzvaný "proces o požáru Říšského sněmu", v němž bulharský komunista Georgi Dimitroff před zraky veřejnosti odhalil nacistický režim. Od roku 2002 sídlí v Lipsku Spolkový správní soud. Jako nejvyšší instance třístupňového správního soudnictví Spolkové republiky se zabývá řešením veřejnoprávních sporů. V roce 2001 byl před budovou otevřen vodní příkop Pleißemühlgraben, jehož břehy v noci osvětlují světelné sloupy.

Kontakt

Spolkový správní soud
Simsonplatz 1
04107 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 20070
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.