© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Umělecké centrum Spinnerei

Stručná fakta

V budově staré přádelny bavlny se nyní nachází mnoho uměleckých ateliérů s galeriemi různých národních i mezinárodních umělců.

Bývalá největší přádelna bavlny na území evropského kontinentu je známa daleko za hranicemi Lipska a je jednou z nejzajímavějších tvůrčích středisek a výstavišť současného umění a kultury.

Od konce výroby balvněného vlákna v roce 1992 se zde usídlilo téměř 100 uměleckých ateliérů, jedenáct galerií a výstavních ploch, které nyní vytváří centrum lipské umělecké scény, nemající ve světě obdobu. K pionýrům oživení kulturní scény nepatřil nikdo jiný než slavný malíř Neo Rauch.

Kontakt

Umělecké centrum Spinnerei
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 49 802 - 22
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.