© Jörg Singer Photography

Vysoká škola hudební a divadelní Felixe Mendelssohna Bartholdyho

Stručná fakta

Od založení v 1843 Felixem M. Bartholdym je nejtradičnější hudební školou v Německu a jednou z nejlepších v Evropě.

Lipská konzervatoř byla otevřena v roce 1843 jako první vysoká hudební škola v Německu. Iniciátorem založení byl Felix Mendelssohn Bartholdy, který v Lipsku působil 12 let, a je dodnes považován za nejvýznamnějšího dirigenta lipského Gewandhausu. Zásadně reformoval hudební život v Lipsku. Na snímku je budova s novorenesanční fasádou na ulici Grassistraße 8, která byla slavnostně otevřena v roce 1887.


Vysoká škola hudby a divadla Felixe Mendelssohna Bartholdyho (zkráceně HMT) dodnes poskytuje vzdělání mimo jiné členům slavného orchestru Gewandhaus patřícímu k předním světovým orchestrům. Cyklostezka Po stopách hudby „Leipziger Notenrad" vede mimo jiné také kolem univerzity, která ročně nabízí přibližně 700 veřejných akcí.

Kontakt

Vysoká škola hudební a divadelní Felixe Mendelssohna Bartholdyho
Grassistraße 8
04107 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 214455
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    Zajímavosti

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.