© https://klemensrenner.com/, Klemens Renner

Zámek Hartenfels v Torgau

Stručná fakta

Sídlo ernestinských kurfiřtů a politické centrum reformace, jediný dochovaný palác německé rané renesance.

Každý, kdo poprvé vstoupí na hradní nádvoří, se dočká velkolepého zážitku při pohledu, který se mu zde skýtá. Hrad Hartenfels je jediným dochovaným hradem německé rané renesance.

Hartenfels, dnešní sídlo správy okresu Nordsachsen, byl v 16. století považován za hrad. Jedná se o nejmodernější obytný zámek v Sasku. V průběhu staletí se stal dějištěm různých historicky významných událostí. S jeho historií jsou úzce spjata jména Martina Luthera, Friedricha Moudrého a Johanna Friedricha Velkorysého. Četné anekdoty navíc připomínají významné osobnosti, jakými byli car Petr I., Lucas Cranach nebo Napoleon. V křídle D zámku představují Státní umělecké sbírky Drážďany ve spolupráci s okresem Severní Sasko a Velkým okresním městem Torgau výstavu „Torgau. Sídlo renesance a reformace". V křídle B se koná výstava o věrnosti přesvědčení, bibli a pití „STANDFEST. BIBELFEST. TRINKFEST." Kurfiřt Jan Friedrich Veliký a jeho manželka Sibyla – v pečlivě digitálně animované podobě - provádí historií hradu.

Dále je možné navštívit velké spirálovitě točivé schodiště, hradní kostel, lapidárium v dolní dvoraně a výstavu „Stopy bezpráví" (Spuren des Unrechts)  Dokumentačního a informačního centra (DIZ) v Torgau.

V hradním příkopu žijí tři hnědí medvědi, kteří potěší nejen malé návštěvníky hradu.

Zámecký kostel
Zámecký kostel je považován za první novostavbu protestantského kostela na světě. 5. května 1544 v něm Martin Luther osobně sloužil první bohoslužbu. Zde se poprvé promítly v architektuře představy reformátorů o protestantské bohoslužbě.
 
 
Lapidárium
V Dolní dvoraně, nejstarší části zámku s jedinečným středověkým stavebním materiálem, a v působivém sklepení pod zámeckým kostelem zažijí návštěvníci zajímavý exkurz do stavební historie hradu. Lapidárium (latinsky sbírka kamenů) umožňuje „kamenným svědkům" vyprávět historii hradu.

Hausmannova věž
Středověká věž, se svými 53 metry nejvyšší věž zámku Hartenfels, spojuje pozdně gotickou budovu Albrechtovu s velkolepou raně renesanční budovou Johanna Friedricha.

Kontakt

Zámek Hartenfels v Torgau
Schlossstraße 27
04860 Torgau
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 3421 / 758105 - 4
E-mail:

Všeobecné informace

Další kroky

Zajímavosti

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.