Průmyslová kultura v Lipsku a lipském regionu

Lipská průmyslová architektura

Dodnes lze po celém Lipsku sledovat stopy význačné éry industrializace. Vedle rozsáhlých průmyslových staveb na západě Lipska patří také  starý veletržní areál ve východní části města nebo 170 let stará "kulturní fabrika" WERK2  v jižní čtvrti Connewitz k významným památkám průmyslové kultury.

Speciální highlight: 90hektarový památník průmyslové architektury v kreativní městské čtvrti  Plagwitz. Tato západní lipská čtvrť byla první plánovanou rozsáhlou průmyslovou zónou v Německu. V úzké spojitosti s historií čtvrti Plagwitz přitom významně ovlivnil podnikatelskou činnost Dr. Carl Erdmann Heine (1819-1888). Především díky jeho iniciativám v letech 1840-1880 se Lipsko stalo předvojem německé industrializace

Heineho nadšení z hospodářského využití vodních cest a jeho nátlak, který vyvíjel v souvislosti s usídlením průmyslu a bytovou výstavbou, vedlo ke vzniku čtvrti, která oplývala bytovými jednotkami, pracovními místy a jedinečnými dopravními cestami, jako je Kanál Karla Heineho.

Lipsko - centrum umění a kultury

Po úspěšné sanaci a novém využití bývalých budov z gründerského období lze dnes na západě Lipska obdivovat honosné stavby z pálených cihel. V bývalých továrních halách vyrostly exkluzivní lofty a kulturní centra.

 Spinnerei, kdysi největší přádelna bavlny v Evropě, má dnes nesmírně rozsáhlou nabídku pro milovníky umění a je zároveň tvůrčím domovem lipských umělců

Chcete objevit další jedinečné kouzelné industriální budovy? Najdete je také v sousední městské čtvrti Lindenau. Zde na vaši návštěvu čeká mimo jiné bývalá výrobna tapet Tapetenwerk a bývalá teplárna Kunstkraftwerk

Stavby průmyslové architektury 

objevte je v Lipsku

Umělecké centrum Spinnerei

Leipzig

© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

„Buntgarnwerke“

Leipzig

© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Kunstkraftwerk Lipsko

Leipzig

© CC-BY | www.tomwilliger.de, Tom Williger

Průmyslová kultura a historie

zažijte ji v lipském regionu

Vedle hradů a zámků, turistických cest­ podél vodních ploch a­ toků vhodných pro­ celou rodinu a idylické krajiny vřesovišť patří k významným lákadlům lipského­ regionu také regionální průmyslová historie.

Hmotné­ svědky regionální hornické a průmyslové historie, jako jsou historické železnice, technické památky a mlýny, je možno obdivovat dodnes a zažít tak průmyslovou kulturu na vlastní kůži. 

Speciální nabídky výletů na téma průmyslové kultury jsou přitom ideální pro individuální cestu za poznáním.

Historické železnice

Zažijte průmyslovou kulturu úplně jinak – například při jízdě více než 125 let starou Döllnitzskou dráhou. Počátky úzkorozchodné železnice­ "Divoký Robert" ("Wilder Robert“) sahají daleko do historie. Po desetiletí­ se využívala hlavně k přepravě kaolínu a zemědělských produktů. Úzkorozchodná železnice je dnes­ se svými parními a motorovými lokomotivami jedním z nejdůležitějších­ turistických faktorů v regionu.

Jižněji v lipském regionu jezdí přes sasko-durynskou hranici historická uhelná železniční dráha ("Historische Kohlebahn")s dieselovým pohonem. Můžete s ní zažít tu pravou hornickou­ tradici, pokochat se pohledem na idylické krajiny a ještě cestou navštívit různé památky
 
Pokud jste ještě nikdy nejeli koněspřežnou tramvají, určitě byste měli navštívit město Döbeln. Od roku 2007 tu opět jezdí jediná městská koněspřežná tramvaj v Německu. O historii koněspřežných tramvají se můžete dozvědět v Německém muzeu koněspřežných drah.

Hornická tradice v lipské jezerní krajině Neuseenland

Těžba hnědého uhlí určovala vzhled krajiny kolem Lipska až do roku 1990. Dnes vyprávějí různá muzea a hmotní svědci o někdejší hornické tradici. 

Už z dálky je vidět pásový zakladač v Hornicko-technickém parku. Výstava pod širým nebem u dálnice č. 38 dokáže vzrušujícím způsobem přiblížit hornické téma i mladší generaci. Stopy minulosti můžete vidět také při jízdě historickou uhelnou železnicí nebo při návštěvě hornických muzeí a bývalých továren na brikety.

Dědictví těžby uhlí můžete poznat za mimořádně nízkou cenu s kombinovanou vstupenkou Kombi-Ticket Industriekultur v ceně 20,00 euro na osobu. Další informace najdete ke stažení v letáku "Po stopách hnědého uhlí v jižní části lipské jezerní krajiny Neuseenland".

© Sven Bartsch

Mlýnská romantika dávných časů

V minulých staletích byly mlýny vždy důležitým centrem života. Byly pro lidi zdrojem jídla a práce a byly zároveň považovány za místo setkávání a vzájemné komunikace. Kromě toho byly zrcadlem nejnovějších technologií a vynálezů.

Dnes se mlýny opět těší velké oblibě, ale spíše z důvodu jejich starodávné techniky, jejich tradic a mlýnské romantiky starých časů. Technické památky přitahují zájemce každoročně na Německý den mlýnů o svatodušním pondělí. Od dubna do října se zde můžete zúčastnit mnoha akcí. Přitom si můžete prohlédnout mlýny – individuálně nebo s průvodcem – a zažít různé kulturní atrakce. Určitě zase uslyšíte i starý mlynářský pozdrav "Glück zu".
 

Technické památky z dob industrializace

Staré zdi, nové nápady. Lipsko a lipský region za sebou mají pohnutou historii. Na mnohých místech lze i dnes obdivovat historická svědectví průmyslu a techniky. Ta jsou často plně funkční a bývají pravidelně předváděna, jak je tomu například v Hornicko-technickém parku nebo v historické cihelně Erbs. I mnoho dalších pamětihodností je živými místy věnovanými zachování starých tradic.  

Zpět k počátkům

Země pod našima nohama - staletá těžba surovin, jako je porfyr, kaolín, jíl, hlína, štěrkopísek a hnědé uhlí, charakterizuje lipský region dodnes.

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.