Dane kontaktowe

Operator:
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Lipsk
Niemcy

Prezes: Volker Bremer
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lipsku Dział B Rejestru Handlowego 123 48
NIP: DE 1845 16 233

Dane kontaktowe:
Tel. +49 341 7104-260
Faks +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

Adres dla odwiedzających:
Informacja Turystyczna w Lipsku
Katharinenstraße 8
04109 Lipsk
Niemcy

Zastrzeżenie:

Treści zawarte na stronie tworzone są z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie można udzielić gwarancji na aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na tej stronie. Dotyczy to również wszystkich linków (hiperłączy), do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła ta strona. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść strony, do której można dotrzeć za pomocą takiego linku.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej witryny bez uprzedniego powiadomienia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Zewnętrzne źródła danych:

Dziękujemy następującym partnerom za udostępnienie danych:

Uwaga:

Niniejsze dane kontaktowe dotyczą również:

Projekt, koncepcja i realizacja techniczna:

neusta destination solutions GmbH
Münchener Straße 1
D-86899 Landsberg am Lech

Telefon: +49 (0) 89 215445-61
Faks: +49 (0) 89 215445-62

info@neusta-ds.de
Strona internetowa: https://www.neusta-ds.de/

Wpis do Rejestru Handlowego
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Augsburgu
numer rejestrowy: Dział B Rejestru Handlowego 36450
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a Ustawy o podatku od towarów i usług: DE815626066

Zastrzeżenia i prawa autorskie:

Wchodząc na tę stronę internetową, akceptujesz w całości poniższe warunki oraz wszystkie obowiązujące przepisy. O ile nie ustalono inaczej, treści stanowiące zawartość tej strony internetowej – łącznie z zawartymi na niej tekstami i ilustracjami – są własnością Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, loga i marki użyte na tej stronie należą do ich właścicieli. LTM GmbH oświadcza, że uznaje jako takie wszystkie oznaczenia własności, nawet jeśli w danym przypadku brakuje takiego wskazania.

Prawa autorskie i prawa do wykorzystania wszystkich grafik, zdjęć i tekstów użytych w prezentacji są własnością firmy LTM GmbH lub zostały jej przekazane do wykorzystania i dalsze ich wykorzystywanie bez wyraźnej zgody jest zabronione.

W naszym archiwum medialnym można znaleźć zdjęcia i teksty do swobodnego wykorzystania. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z archiwum zdjęć, w szczególności w zakresie wykorzystania zdjęć.

Rozstrzyganie sporów online:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani zainteresowani udziałem w procedurze rozstrzygania sporów.

W przypadku reklamacji w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym można kontaktować się z rzecznikiem ubezpieczonych e.V. (stowarzyszenie zarejestrowane) (komisja arbitrażowa): Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, telefon: +49 800 3696000, Faks: +49 800 3699000, E-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.dehttps://www.versicherungsombudsmann.de

Informacja dotycząca ochrony danych:

Informacje na temat korzystania z Google Analytics i stosowanych wtyczek portali społecznościowych można znaleźć na stronie Ochrona danych osobowych.

Stan: 3.05.2022

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.