Dom Katarzyny Luter w Torgau

Fakty w skrócie

jedyna wystawa poświęcona żonie reformatora zlokalizowana w domu jej śmierci; dom księży z wystawą „Klang & Glaube”

Ta elegancka renesansowa rezydencja stała się w 1552 roku prywatnym szpitalem, a później domem śmierci Katarzyny Luter, która podczas ucieczki przed dżumą w Wittenberdze u bram Torgau uległa tragicznemu wypadkowi, po którym nigdy nie wróciła do zdrowia.

Kontakt

Dom Katarzyny Luter w Torgau
Katharinenstraße 8
04860 Torgau
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 (0)3421 70336
E-mail:

    Następne czynności

    Ciekawostki

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.