© CC-BY | www.tomwilliger.de, Tom Williger

Federalny Sąd Administracyjny

Fakty w skrócie

Federalny Sąd Administracyjny to najwyższa instancja dla skarg obywateli na działania podejmowane przez administrację publiczną w Republice Federalnej Niemiec.

Budynek, w którym mieścił się wcześniej Reichsgericht, został wzniesiony w latach 1888-1895 według projektów Petera Dybwada i Ludwiga Hoffmanna i należy do typowych, monumentalnych budowli czasów cesarza Wilhelma II, wykończonych charakterystyczną kopułą. Swój szlachetny styl budynek zawdzięcza zastosowaniu klasycznych reguł architektury i oszczędnemu wykorzystaniu ornamentów; centralna kopuła nad halą zwieńczona jest Figurą Prawdy. Za murami dawnego sądu Reichsgericht odbył się m.in. proces o zdradę Karla Liebknechta z 1907 roku, a także tzw. „proces o podpalenie Reichstagu” z 1933 roku, w którym bułgarski komunista Georgi Dimitrow skompromitował reżim nazistowski na oczach opinii publicznej. Od 2002 roku Federalny Sąd Administracyjny ma siedzibę w Lipsku. Jako najwyższa instancja trójstopniowego sądownictwa administracyjnego Republiki Federalnej, odpowiada za spory publicznoprawne. W 2001 roku przed budynkiem otwarto kanał Pleißemühlgraben, którego brzegi zdobią wieczorową porą podświetlane kolumny.

Kontakt

Federalny Sąd Administracyjny
Simsonplatz 1
04107 Leipzig
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 20070
E-mail:

    Informacje ogólne

    Następne czynności

    Ciekawostki

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.