© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke” – Muzeum Pamięci w „Okrągłym rogu”

Fakty w skrócie

Muzeum było dawniej siedzibą Państwowych Służb Bezpieczeństwa (Stasi). Poznaj atmosferę pracy w ówczesnej administracji powiatowej.

W oryginalnie zachowanych pomieszczeniach dawnej Okręgowej Administracji Bezpieczeństwa Państwowego w Lipsku przedstawiona jest historia Stasi – gwaranta dyktatury SED – oraz jej obalenia przez Pokojową Rewolucję. Wystawa „Stasi – Macht und Banalität” („Stasi – władza i banalność”) prezentuje liczne eksponaty, niektóre unikatowe, dotyczące historii, struktury i metod pracy tajnych służb NRD, w tym celę więzienną. Wystawa „Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution” („Lipsk na drodze ku pokojowej rewolucji”) relacjonuje wydarzenia z jesieni '89 roku, które obaliły komunistyczną dyktaturę w NRD. Od 2012 roku muzeum wchodzi w skład Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Żelazna Kurtyna”.

Kontakt

Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke” – Muzeum Pamięci w „Okrągłym rogu”
Dittrichring 24
04109 Leipzig - Zentrum
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 961 244 - 3
E-mail:

Osoba kontaktowa

Frau Jana Bleyl
Dittrichring 24
04109 Leipzig

Kontakt:
Phone: +49 341 / 961244 - 3
E-mail:

    Informacje ogólne

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.