Kleines Joachimsthal (Hainstraße / Kleine Fleischergasse)

Fakty w skrócie

  • Leipzig
  • Strefa dla pieszych, Cele…

Kleines Joachimsthal uchodził w XVIII za jeden z najbardziej znanych gościńców w Lipsku.

Wąski budynek handlowy Kleines Joachimsthal, połączony z domem przy Kleines Fleischergasse 8, był jedną z siedzib lipskich handlarzy tkanin. Podczas II wojny światowej budynek został zniszczony i dopiero w latach 1996 i 1997 odrestaurowany i powiększony o dodatkową nowoczesną część.

Fasada domu wykonana jest z piaskowca i ma duże okna. Dodatkowo budynek zdobią trzykondygnacyjny wykusz i szczytowy łuk segmentowy.

Kontakt

Kleines Joachimsthal (Hainstraße / Kleine Fleischergasse)
Hainstraße 5-7
04109 Leipzig
Deutschland

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.