Kościół św. Michała

Fakty w skrócie

Michaeliskirche, czyli kościół św. Michała w Lipsku, to protestancka świątynia zbudowana na przełomie XIX i XX stulecia. Kościół, zlokalizowany na Nordplatz, tworzy swym charakterystycznym położeniem północny kraniec głównej osi północ-południe śródmieścia Lipska. Jego szeroka fasada jest więc widoczna z daleka, gdy patrzy się w dół Nordstraße. W oczy rzuca się też monumentalna, rozłożysta iglica mierząca 70 metrów, jedna z najwyższych wież kościelnych w mieście.

Świątynię wzniesiono w 1901 roku jako kościół główny na północnym przedmieściu Lipska, w odpowiedzi na ówczesny gwałtowny wzrost liczby ludności. Kościół, poświęcony w 1904 roku, należy dziś wraz z Friedenskirche w Lipsku-Gohlis do wspólnoty Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, która wykorzystuje jego przestrzeń do nabożeństw, spotkań i koncertów. Wnętrze mieści 790 osób. W miesiącach letnich w kościele odbywają się również czasowe wystawy o różnej tematyce.

Jako ważny zabytek miejski, kościół łączy w sobie elementy renesansowe, neogotyckie, neobarokowe i secesyjne. Budowla, która przetrwała wojenną zawieruchę niemal bez szwanku, dziś wyróżnia się architektonicznie na tle innych budynków sakralnych z epoki.

Kontakt

Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde
Nordplatz
04105 Leipzig - Zentrum Nord
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 5645 509
Fax: +49 341 5645 513
E-mail:

    Informacje ogólne

    Następne czynności

    Ciekawostki

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.