Koło czerpakowe w Gerbisdorf

Fakty w skrócie

  • Schkeuditz
  • Kopalnia udostępniona dla…

Zabytek techniki, który był używany w kopalni odkrywkowej Breitenfeld do 1991 r., dostępny rowerem trasą rowerową KOHLE | DAMPF | LICHT | SEEN.

Koparka wielonaczyniowa SRs 6300 była jedną z największych tego typu na świecie. Za sugestią byłych górników, koło czerpakowe o masie 180 ton i wysokości ok. 17-metrów ustawiono w Gerbisdorf. Wraz z innymi technicznymi zabytkami koło przypomina o dawnej działalności górniczej w tym regionie.

Kontakt

Koło czerpakowe w Gerbisdorf
Werbeliner Weg
04435 Schkeuditz
Deutschland

    Informacje ogólne

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.