© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Kościół św. Mikołaja

Fakty w skrócie

Kościół św. Mikołaja to najstarszy i największy kościół w Lipsku. To właśnie w nim rozpoczęła się Pokojowa Rewolucja w NRD jesienią 1989 roku.

Późnogotycki kościół św. Mikołaja, którego wnętrze przebudowano ok. roku 1790 na styl klasycystyczny, jest jednym z dwóch zachowanych lipskich kościołów, w których za muzykę odpowiadał sam Johann Sebastian Bach (1685 - 1750).

To właśnie tutaj 30 maja 1723 roku Bach rozpoczął swoją lipską posługę kantatą wykonaną podczas nabożeństwa. Od niepamiętnych czasów muzyka kościelna św. Mikołaja była ściśle związana z sąsiednim kościołem św. Tomasza. Chociaż Nikolaikirche, kościół św. Mikołaja, uchodził za główny kościół parafialny w Lipsku, miał własnego organistę, lecz nie kantora. Jako kantor w kościele św. Tomasza i lipski „director musices”, Bach odpowiadał za muzykę kościelną w obu głównych świątyniach, św. Mikołaja i św. Tomasza, a także w Nowym Kościele św. Mateusza oraz kościele św. Piotra. W Kościele św. Mikołaja odbyło się najwięcej wykonań kantat pod dyrekcją Bacha. Także tu miały miejsce premiery ważniejszych dzieł Bacha, m.in. Pasji wg św. Jana (1724) i Oratorium na Boże Narodzenie (1734/35).

Modlitwy o pokój, które do dziś odmawiane są w każdy poniedziałek o godzinie 17.00 w kościele św. Mikołaja, w 1989 roku zainicjowały Pokojową Rewolucję, czyniąc świątynię jednym z symboli zjednoczenia Niemiec. Instalacja świetlna „public light – öffentliches Licht” na dziedzińcu składa się ze 144 kolorowych szklanych kostek wmurowanych w chodnik. Stanowi ona metaforę aktywności obywateli Lipska i odzwierciedla proces sytuacyjnego zaangażowania politycznego. Wzniesiona przed kościołem i zwieńczona palmami kolumna św. Mikołaja (Nikolaisäule), z klasycystycznym motywem zapożyczonym z wnętrza świątyni, ma dodatkowo przypominać o tych uczestnikach, którzy jesienią '89 nie znaleźli już miejsca w przepełnionym kościele.

Kontakt

Kościół św. Mikołaja
Nikolaikirchhof 3
04109 Leipzig - Zentrum
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 341 / 124538 - 0
Fax: +49 341 / 1245382 - 9
E-mail:

Osoba kontaktowa

Frau Irene Menzel

Informacje ogólne

Następne czynności

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.