Młyn pływający w Bad Düben

Fakty w skrócie

  • Bad Düben
  • Młyn, Cele wypadowe

Młyn kołatał w rwącej wodzie aż do 1956 r., zanim w latach 60. przeniesiono go na teren ogrodu zamkowego.

Młyn pływający usytuowany jest w dawnej fosie u stóp zamku Düben. Od 17 Użytkowany od XVII wieku, często niszczony przez pożary i powodzie, wielokrotnie naprawiany i odnawiany, był ostatnim młynem pływającym w Niemczech. Młyn kołatał w rwącej wodzie aż do 1956 r., zanim w latach 60. przeniesiono go na teren ogrodu zamkowego. Od 10 Niemieckiego Dnia Młyna, czyli od 9. czerwca 2003, można podziwiać zrekonstruowany młyn w stanie pierwotnym z 1905 roku.

Kontakt

Młyn pływający w Bad Düben
Neuhofstraße 3
04849 Bad Düben
Deutschland

Kontakt:
E-mail:

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.