© Foto Rainer Weisflog

Muzeum miasta Belgern

Fakty w skrócie

Stała ekspozycja poświęcona jest historii miasta i znaczeniu Łaby dla rozwoju miasta Belgern.

Muzeum Belgern mieści się w jednej z najstarszych posesji w mieście, w starej kuźni przy Topfmarkt 7. W głównej sali na parterze zwiedzających czeka cała masa informacji historycznych o Belgern. Ekspozycja podejmuje tematy znaczenia Łaby dla rozwoju miasta, rzemiosła, rolnictwa, browarnictwa, uprawy winorośli i systemu rynkowego, a także sądownictwa i ważnych znalezisk numizmatycznych w tym rejonie. Na szczególną uwagę zasługują: znak piwny z 1783 roku, którym znakowano wyszynki na terenach uprawnionych do warzenia piwa, krucyfiks z sądu rejonowego, podarowany przez burmistrza Kaulischa w 1681 roku i używany do 1935 roku w sądzie miejskim, a później rejonowym, oraz skrzynia Döhnerwiesengesellschaft z połowy XVIII wieku. Podziwiać można też oryginalne napisy i herb ze słupa milowego.  

Kontakt

Muzeum miasta Belgern
Topfmarkt 7
04874 Belgern
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 (0)34224 44021
E-mail:

    Informacje ogólne

    Następne czynności

    Ciekawostki

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.