Muzeum Prehistorii i Historii Starożytnej

Fakty w skrócie

Dwa kurhany z epoki brązu w pobliżu Frauwalde świadczą o wczesnym osadnictwie na tym terenie.

Dwa kurhany z epoki brązu w pobliżu Frauwalde świadczą o wczesnym osadnictwie na tym terenie. Państwowy Urząd Archeologii w Dreźnie datuje je na okres od około 1400 do 900 lat p.n.e. W stałej ekspozycji Muzeum Prehistorii i Wczesnej Historii (jako geoportalu parku geologicznego Porphyrland) zwiedzającym prezentowane są znaleziska z epoki neolitu, brązu i żelaza, okresu osadnictwa łużyckiego i niemieckiego okresu powtórnego zasiedlenia. Jednak, jak dowodzą znaleziska archeologiczne, historia osadnictwa na tym terenie sięga nawet epoki paleolitu. Na podstawie odkrytych w Kleiner Berg Hohburg wygładów lodowcowych saksońscy geolodzy opracowali około 1844 roku teorię plejstoceńskiego zlodowacenia śródlądowego.

W ofercie są wycieczki z przewodnikiem do kurhanów z epoki brązu oraz do kamienia runicznego w Höllenfurt.

Kontakt

Muzeum Prehistorii i Historii Starożytnej
Erlenweg 7
04808 Falkenhain - Frauwalde
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 034262 / 6136 - 6
E-mail:

    Następne czynności

    Ciekawostki

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.