© Foto Rainer Weisflog

Muzeum Schildbürgerów i Muzeum Gneisenaua

Fakty w skrócie

Obszerną kolekcję legendarnych historyjek o Schildbürgerach można podziwiać w jedynym poświęconym im muzeum.

Obszerną kolekcję legendarnych historyjek o Schildbürgerach można podziwiać w jedynym poświęconym im muzeum. Przedziwni to byli jegomoście, bowiem wszystko co robili, robili źle: zbudowali trójkątny ratusz i wnosili do środka światło w workach, wciągali krowę na mur za pomocą sznura, by jadła rosnącą tam trawę, siali sól i zbierali pokrzywy, zatopili dzwon w stawie i wycięli karb w łodzi, by go odnaleźć i... i... i...

 400 lat temu po raz pierwszy wydano książkę o Schildbürgerach z 45 żartobliwymi historyjkami. Są one szczegółowo udokumentowane w muzeum, a szlak Schildbürgerwanderweg prowadzi do oryginalnych miejsc.

27 października 1760 roku w gospodzie „Weintraube” w Schildau przyszedł na świat August Neidhardt von Gneisenau, przyszły feldmarszałek i hrabia. Trwała wojna siedmioletnia. Matka Augusta nocowała w gospodzie w trakcie przeniesienia oddziału wojskowego, w którym służył jej mąż, ojciec Augusta. W dalszej drodze matka straciła noworodka z rąk. Pewien żołnierz znalazł go na drodze na końcu wsi, prowadzącej w stronę Sitzenrody.  Przywiózł maluszka do miasta i mały Neidhardt spędził tu pierwsze osiem lat swojego życia. Ekspozycje w muzeum Gneisenaua poświęcone są zasługom i sukcesom genialnego dowódcy i reformatora wojskowego.

Kontakt

Muzeum Schildbürgerów i Muzeum Gneisenaua
Markt 14
04889 Schildau
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 (0)34221 558820
E-mail:

    Informacje ogólne

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.