Wystawa multimedialna „Wurzeln und Flügel” w Torgau

Fakty w skrócie

Multimedialna wystawa w historycznej superintendenturze na temat wartości życia, pokój Lutra z terminalem reformacyjnym i przepisywaniem Biblii

Ludzie coraz częściej pytają o wartości i sens życia. Multimedialna wystawa „Wurzeln und Flügel” („Korzenie i skrzydła”) w zabytkowej superintendenturze w Torgau nie daje odpowiedzi, ale prowokuje do nowego spojrzenia na życiowe pytania.

Ponadto tutaj, w historycznym miejscu, trwają prace nad ręcznie pisaną Biblią. Goście mogą zostawić po sobie ślad i przepisać jeden z wersetów.

Wycieczki z przewodnikiem dostępne są na życzenie.

Kontakt

Wystawa multimedialna „Wurzeln und Flügel” w Torgau
Wintergrüne 2
04860 Torgau
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 (0)3421 703480
E-mail:

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.