© CC-BY | www.pkfotografie.com, Philipp Kirschner

Zakłady Buntgarnwerke

Fakty w skrócie

  • Leipzig
  • Miejsce warte zobaczenia,…

Zakłady Buntgarnwerke były największym kompleksem fabrycznym w Leipzig-Plagwitz, a obecnie uchodzą za największy niemiecki zabytek przemysłowy okresu prosperity końca XIX wieku.

Charakterystyczny budynek zakładów Buntgarnwerke powstał w latach 1887–1895 na bazie projektu architektów Ottomara Jummela oraz Pfeiffera i Händla. Impulsem do budowy było rosnące znaczenie handlu w Lipsku. Już pierwsze wrażenie, jakie wywołuje ten zabytkowy kompleks budynków, oddaje jego przepych oraz prestiż, jakim cieszył się niegdyś ten pałac przemysłowy.

Szczególnie charakterystyczna jest fasada z czerwonej cegły klinkierowej, przeplatana dekoracyjnymi elementami z jasnego kamienia naturalnego. Równie charakterystyczny jest dwupiętrowy most ze szkła i żelaza, łączący budynki po obu stronach Białej Elstery. Dziś w zakładach Buntgarnwerke nad Białą Elsterą mieszczą się liczne lofty i umeblowane apartamenty.

Kontakt

Zakłady Buntgarnwerke
Nonnenstraße 17-21
04229 Leipzig
Deutschland

    Następne czynności

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.